3-5 trin med progression

En vejledende guide på dansk til Gilly Salmons 5 stage model, som hjælper og  faciliterer de studerende gennem en fagligt online forløb og sikrer progression, som I Blooms taksonomiske model.

5 trins modellen

5 trins modellen

Omdrejningspunktet i ‘5 trin med progression’ er e-tivities, som jeg på dansk kalder ‘Læringsaktiviteter‘. En ‘Læringsaktivitet’ følger en særlig skabelon, som sikrer motivation og engagement hos deltagerne. Og indeholder instruktioner både til deltagerne og underviser/instruktør.

Trin 1 – Motivation
Her skal deltagerne lære om online adfærd. Hvordan vi navigerer og hvilke værktøjer vi har til rådighed, hvordan et givent Learning Management Systemet (LMS) er indrettet, hvem der ellers er med og hvor de kommer fra?

Krav: Deltagerne skal vide hvordan de præcis deltager aktivt i de online aktiviteter. Og ikke kun hvordan de finder eller klikker på et link eller henter noget indhold!

Deltagerne lærer Learning Management Systemet, at kende via e-tivities. Eller på dansk via ‘Læringsaktiviteter’ . Selvom deltagerne ofte er meget vant til sociale medier, så er et Learning Management System ikke det samme, slet slet ikke. Nogle kan endda føle sig meget fremmedgjorte her!

Læringsaktiviteter: skal være involverende, og de skal bidrage med noget, der mobiliserer deltagernes forståelse for, hvorfor de lærer, hvorfor på denne måde og hvorfor de SKAL deltage. Det er vigtigt at læringsaktiviteter er nemme og ikke skræmmer nogle væk!

Ide til læringsaktiviteter: icebreaker som fx find nogle med samme interesse eller ideer, del links om fortæller noget om dig (fx facebook profil) , del fotos som fortæller noget om dig, fx dit favorit band, film,  bog osv.
Undgå: ’Fortæl lidt om dig selv’, ’Post et Foto’, ’Udfyld din profil’. Fordi ved kursusstart kan nogle være tilbageholdene og måske mindre øvede i LMS. Husk at motivere i stedet for demotivere.

T!P: giv god tid til trin-1, deltagerne vil sjældent være online samtidig. Brug mindst 1 uge. Giv  deltagerne 4-5 korte læringsaktiviteter i løbet af den første uge.

e-moderator er proces facilitator (host): er underviser når kurset kører, væver, samler op på deltager-respons. Sørg for at være synlig.

Hvornår er deltagerne klar til at rykke en ’klasse’ op – til stage 2? Når hovedparten (alle) er kommet på og ikke har flere dårlige undskyldninger. Sørg for at ALLE rykker til trin-2 samtidig og fortæl at det forventes af dem. Få fælles fodslag og skab fællesskab.

Trin 2_Socialisere
Krav – Deltagere arbejder sammen med 1-2 andre.

Sørg for at de øver sig i at arbejde sammen og ikke i selve teknologien. Deltagere skal arbejde i små grupper, for at holde engagementet og lære at forstå hinandens måder at arbejde eller studere på. Det handler om at dele rutiner, værktøjer, kulturelle vaner osv. Gruppen skal etablere et fælles repertoire, som en slags værktøjskasse, en forståelse for hinanden og dermed danne er vigtigt grundlag for deres fremtidige engagement i læring. Det er kræver at deltagerne virkelig investerer noget af sig selv.

Ide til læringsaktiviteter: Det handler om at gruppen skal lære hinanden at kende, brug gerne humor ;o)

  • Hvad er din livret og hvorfor er den vigtig for dig? (p. 102)
  • Hvor ligger ’din’ McDonalds? Hvilke bygninger, gader omgiver den? Vis det med GoogleView. Hvilken historie fortæller det?

e-moderator rolle: på trin 2 vil de forskellige møder man arbejder på typisk dukke op, og her skal man være opmærksom på at det ikke får læringsaktiviteten til at køre helt af sporet.

Hvornår er deltagerne klar til at rykke en ’klasse’ op? (til trin-3)
Når deltagerne deler noget om dem selv online, viser flere kompetencer og engagement i at samarbejde  og mindre tilbageholdenhed

Trin 3 – Dele information
Krav: Deltagere skal nu være hjemmevant i LMS eller anden teknologi som bruges. De skal kunne udforske og forklare faglige begreber til gruppen.

De skal arbejde med hvordan de giver hinanden konstruktivt feed back og hvordan man uddyber et emne.

Læringsaktiviteter kan være en undersøgelse af kendt stof eller noget de nemt kan tilegne sig. Det er vigtigt at opmuntre deltagerne til at linke til eller præsentere data, som fx at prioritere, forklare noget, analysere eller dele ideer på en interessant online måde. Det vil stimulere og motivere til en produktiv informationsdeling og på sigt vil fællesskabet skabe viden på trin 4 og 5.

Ide til læringsaktiviteter;

  • Server tekster, beskrivelser, lydfiler om Store Talere. Bed deltagerne om at koge talens ned til fx 12 ord. Diskuter holdningerne og del dem fx i en blog

e-moderator rolle: at opmuntre og vejlede i hvordan deltagere navigerer blandt mange informationer. Og hvordan de kommer i gang med at bruge det mest relevante materiale. Man skal kunne ’væve’, dvs. give feedback, opsummere indholdet. Sørge for at deltagerne bliver ved med at være motiverede og har lyst til at bidrage – således at de kan simpelthen ikke kan lade være.

Hvornår klar til næste stage – trin 4? Når deltagerne bidrager og udveksler information aktivt. Og hvis det kun er et fåtal som ’lusker’ rundt uden rigtig at bridrage med noget – så gå videre til trin 4. T!P: det er en god ide, at få deltagere over stage 3 så hurtigt som muligt, således de kan begynde at skabe viden sammen på trin 4 og 5.

Trin 4 – Skabe ny viden
Krav: deltagerne føler sig nu hjemmevante  i LMS’et, dvs. de kender de andre deltagere og de er nu klar til peer-e-tiviteter.

Deltagere er mere selvkørende og arbejder nærmest om en slags online ’redaktører’ fx i form af guider eller tovholdere, i stedet for blot passive modtagere. De er bedre i stand til at bidrage med egne praktiske erfaringer fra tidligere oplevelser og opgaver de har arbejdet med. De udvikler evnen til at skabe ideer, vænner sig til at få kritik og at omforme ideerne på baggrund af diskussioner.

Ide til læringsaktiviteter: Der arbejdes på et mere strategisk plan og problem- og case- orienterede aktiviteter og gode her. Læringsaktiviteter bør inspirere deltagerne til at udforske og arbejde med tværfaglige temaer og på den måde få flere perspektiver og løsninger til en opgave.  Det er også her deltagerne reflekterer over hvad de tidligere har lært.

Eksempel på e-tivity:

  • (p. 112 ’Concepts’) Take a key diagram, model or concept from your course or discipline. Ask each participant to apply it, or find examples. Compare and contrast between the examples offered. Draw it online and collectively improve it.
  • Opmuntre til alle former for tilbageblik, refleksion og delkonklusioner (p. 113)

e-moderator: faciliterer kollaborationen, og træder lidt i baggrunden og ser på hvordan deltagerne indtager deres roller. Moderatorrollen kan evt. også overlades til en af gruppedeltagerne midlertidigt.

Hvornår klar til næste stage – stage 5? Når deltagerne bidrager og bygger videre på de andre deltageres bidrag.

Trin 5 – Udvikling
Krav: deltagerne bygger videre på tanker og ideer, som de har tilegnet sig på de foregående trin. De tager ansvar for egen læring. Deltagerne bliver (selv-) kritiske og begynder at bruge LMS mere kreativt. Typisk inddrager de også nye/andre læringsmaterialer på eget initiativ. Nogle af de erfarne deltagere bliver guider for andre.

Ide til læringsaktiviteter: De bør indeholde refleksion over egen læring, det kan være i form af evaluering og kritik. Det kan være som en peer-assessment eller at de retter deres egne opgaver, efter en rettenøgle. Brug fx en e-portfolio, hvor deltagerne skal forholde sig til hvad de har arbejdet med og hvad de kan uddrage af dette? Hvad har de lært? Tilbyd læringsaktiviteter hvor deltagerne både skal evaluere den læring der er fundet sted, men også den viden de i fællesskab har genereret

e-moderator: Optræder som en guide deltagerne konsulterer efter behov. Men på trin 5 er deltagerne mere eller mindre selvkørende.

Kilde: E-tivitites the Key to Online Learning, Gilly Salmon, 2013. Link http://www.atimod.com/book/26/e-tivities-second-edition