Rolleskift

Hvordan ændres lærerrollen, når man underviser og arbejder online? Hvordan går man fra traditionel tavle underviser til procesfacilitering og hvad laver en online-underviser og hvornår?

Hvad er forskellen på at undervise face-2-face i klassen og at nurse de studerende online?

Som online-underviser forbereder man hele undervisningen før den begynder, dvs. Alt opgaver, diskussioner, aktiviteter og hvordan feedback sker. Den største forskel er nok forberedelsestid og metode. Men har man lavet et online forløb kan det nemt genbruges. Men det er vigtigt, at der enighed om hvordan man definerer rollerne i en organisation, det kunne fx være:

Traditionel-tavle-underviser:

  • Fortæller direkte hvad der skal ske
  • Stiller spørgsmål og uddeler information
  • Holder styr på at alle elever deltager I diskussioner

Proces-facilitator-online:

  • Etablerer et online fællesskab
  • Elever stiller spørgsmål & hjælper hinanden
  • Instructional Design hjælper eleverne – ingen kan gemme sig

Didaktisk progressionsmodel til online undervisning

Undervisningens tilrettelægges med min. 3 trin, som sikrer at deltagere bliver motiveret til at komme i gang, engageret og fastholdt ved at der indbygges en gensidig forpligtelse i opgaverne til at socialiserer og kommenterer på hinandens bidrag. Og at detagerne deler med øvrige hinanden i et online forløb

Det kræver at proces-facilitator arbejder med Læringskativitets-skabelonen (e-tivities) og nurser deltagere i deres studier, således de holdes på sporet og gennemfører forløbet.

(3 trins modellen er en fo)rkortet version af Gilly Salmons 5-stage model

Medarbejdere kan arbejde meget målrettet med ændring af vaner og roller med konceptet ‘Design Fremtidens Uddannelse Kollaborativt’.

‘Design Fremtidens Uddannelse Kollaborativt’ er en guide til kursusudviklere og læringsteknologer, som ønsker at det er medarbejderne selv, der opdaterer kurser, forløb, moduler og uddannelser i en given uddannelsesvirksomhed.

Men her gør medarbejderne det sammen og samtidigt. Det giver ejerskab og tid til refleksion og sparring med kolleger om faglighed og didaktik. 
På den lange bane er konceptet med til at ændre mindset og vaner hos medarbejdere.